Manuskript, uppsatser, rapporter 1896 – 1946 spridda år

Manuskript:
Edvard Welle-Strand Bergen I verdens bakevje, Den röde dag på östhavet, Venetianerne på Röst med fotografier. Även brev från Edvard Welle- Strand till Gustaf Hallström 1942-1945
Reseberättelser, rapporter och uppsatser
Jean Berglund, Arkeologisk studieresa i Pitedalen 1908
Gottfrid Adlerz, Arkeologiska undersökningar i Medelpad 1896, 1898
Erik Johansson, Förteckning över fasta fornlämningar inom socknarna Njurunda, Attmar och Tuna u å
Herman Geijer, Redogörelse för O P Petterssons uppteckningar och skildringar av nybyggarlivet i Vilhelmina, Utdrag ur ordbok över Vilhelminamålet
Uppsats om JA Dahlström, nybyggare i Vilhelmina (1745- )
Jon Suul, Verdal, Stedet for holmgangen mellom Gunnlaug Ormstunga og Skalde-Ravn år 1012, 1946 (kopia)
A F Ekevall, Om grafrösen i N Vesterbotten 1880 (avskrift)
Åke Hultkrantz, Yttrande över Erik Rhedins manuskript ”Den mytologiska föreställningens värde som sakupplysning och Folk och mytologi i Norden” 1943
Fotografier:
6 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
F:1