Norrland: Gästrikland

Anteckningar, litteraturreferenser, brev. Sockenvis ordnat
Rapport 1940 angående undersökningar på gravfältet vid Årsunda kyrka 1923 planer
Rapport 1940 angående undersökning av gravfält å Berg nr 6 i Hedesunda 1909. Anteckningar, ritningar, dagbok 16-20/7 1909
Fotografier:
6 st Årsunda

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:21

Innehåll i volym D2:21

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder