Norrland: Hälsingland, Arbrå socken mm

Excerpter ur N J Ekdahls domboksutdrag
Anteckningar spridda socknar 1929
Uppteckningar Alfta, Ovanåker, Voxna 1929
Diverse rapporter avseende fornlämningar 1939
Korrespondens 1931 – 1943 spridda år
Arbrå socken
Listor från inventeringar av fornlämningar 1945 (2 ex)
Kartor, planer och diverse anteckningar
Korrespondens 1945-1947, 1952

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:23

Innehåll i volym D2:23

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder