Norrland: Hälsingland - Forsa, Färila, Gnarp, Segersta, Ovanåker, Skog och Söderala socken

Forsa, Färila, Gnarp, Segersta och Söderala socken
Korrespondens, 1946 – 1947, Anteckningar,1926, 1928, 1938
Planer, ritningar 1912, rapport 1939
Ovanåkers socken
Koncept till rapport 1938 från undersökningar 1929
Anteckningar och planer angående gravhögar i Lillbo
Korrespondens angående artikel i sockenhistorik 1930 – 1938
Illustrationer (fotografier), anteckningar, tidningsurklipp
Skogs socken
Anteckningar och planer, underlag till ”Skogs sockens fornhistoria”
Jonas Nymans anteckningar om lappar
Ingeborg Nordin, Staffan, Hälsingarnas apostel i lokal tradition och levande sägen (Fornvännen 1932)
Korrespondens angående ”Skogs sockens fornhistoria” 1941 – 1944
Figurförteckning
Fotografier:
36 st
5 negativ

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:24

Innehåll i volym D2:24

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder