Norrland: Jämtland, Härjedalen

Anteckningar, litteraturreferenser
Sockenvis ordnat
PM rörande planerade eller beslutade regleringar av vattendrag inom Jämtland vilka komma i kontakt med fasta fornlämningar 1941
Korrespondens och tidningsurklipp 1938, 1941 - 1942
Stugun
Rapport, planer, kartor, korrespondens angående påträffad gravplats på Långholmen, Mörtsjön 1943
Funäsdalen Tännäs socken
Manuskript till uppsats om Vivallens gravfält, undersökt 1913
Även figurer med förteckning och PM till korrektur
Undersökning av gravar med planer
Anteckningar
Brev 1938
Fotografier:
8 st
80 st negativ

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:26

Innehåll i volym D2:26

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder