Norrland: Medelpad

Anteckningar, litteraturreferenser, brev
Sockenvis ordnat spridda år
Anteckningar 1929
Skrivelser och tidningsurklipp angående flyttning av runsten från Högom till Medelpads fornhem
Borgsjö
Skrivelse till RAÄ 1953
Indal
Inventering Lindvarpet, Östanskär 1923
Njurunda
Planer 1912, Rapport 1939 angående fynd av myrjärnsredskap
Stöde, Torp
Fältanteckningar 1942
Rapport 1939 angående gravfält i Vikens by, Viknäset
Fotografier:
47 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:27

Innehåll i volym D2:27

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder