Norrland: Norrbotten

Handlingar rörande Sigurd Dahlbäcks verksamhet och kontakter med Gustaf Hallström
1917 – 1934 spridda år
Plan för koncept över ämnet Nordsvensk natur och folklynne 1917,
Manuskript till Till frågan om forna handelsplatser vid Torne och Kemi älvar (Fornvännen 1921), Korrektur av Efter forntiden 1921,
Provtryck 1925 av Nordskandinaviska studier del I, Torne-Kalix bygd och folk i Sverige och Finland. Hallströms yttrande 1934 över manuskriptet till Nordskandinaviska studier, 1914, 1916-1932,
Urklippsamling av Dahlbäcks artikelserie Från Nordsverige, små bidrag 1 - 60 i Norrbottens-Kuriren 1917-1919
Fyndlista för Västerbottens och Norrbottens landskap med lappmarker i Statens Historiska museum 1917
Reseförteckning, förteckning över anteckningshäften med bebyggelsehistoriskt innehåll 1920-1921
Korrespondens 1917-1926
Ekonomiska handlingar 1925-1926
Handlingar angående Röda korsets verksamhet i Norrbotten 1922
Tidningsurklipp 1921, 1932

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:36

Innehåll i volym D2:36

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder