Norrland: Västerbotten

Nils Johan Ekdahls antikvariska anteckningar (avskrift av koncept)
Rapporter angående fynd av en tutulus (bälteprydnad av brons) i Flarken, Nysätra 1941 samt anteckningar och underlag för rapporten och korrespondens
Kvarts-flintuppsats 1927 – 1930; Anteckningar rörande liknande fyndkombinationer i Norrland
Förteckning över fasta fornlämningar och fyndplatser, Granlund SGU och Gustaf Hallström 1941
Uppgifter om fasta fornlämningar i Burträsk, Bygdeå, Umeå socken med Holmön, Nysätra, Bureå och Skellefteå socken från N J Ekdahls koncept och Gustaf Hallström 1941
Förteckning och kartor över forngravar i Bureå och Byskesamt korrespondens
Anteckningar från Umeå, Nordmaling, Bygdeå, Sävar, Burträsk, Nysätra, Lövånger, Bureå 1941 - 1944
Koncept till rapporter till RAÄ 1941, 1945
Korrespondens angående historik över Skellefteå socken
Fotografier:
23 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:32

Innehåll i volym D2:32

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder