Norrland: Västerbotten - Lövånger

Manuskript, förberedande samt jämförande anteckningar och fältanteckningar rörande uppsats om Lövångers forntid
Även figurmaterial med förteckning och 129 fotografier
Planer och kartor upprättade 1914, 1941, 1943
Rapport angående undersökning av gravröse i Broträsk 1943
Korrespondens 1933 - 1949
Diverse anteckningar och jämförelser 1941, 1943, uå
Fotografier:
129 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:34

Innehåll i volym D2:34

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder