Övriga personliga handlingar

Ansökningar och andra handlingar rörande stipendier och anslag 1921 – 1949 spridda år
Uppgifter till porträttmatriklar och biografiska arkiv 1939 – 1946 spridda år
Förteckningar över expeditionsutrustning u å
Lantmäteriundervisningens katalog 1923 - 1924
Handlingar angående undervisning i fornlämnings- och naturskyddslära vid KTH, förordnanden, scripta med lantmäterielever 1912 – 1942 spridda år
Sakkunnigutlåtande angående speciallärarbefattning vid KTH 1935
Fotografier:
7 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
A4:3

Innehåll i volym A4:3

Personliga handlingar : Övriga personliga handlingar