Övriga personliga handlingar

Handlingar angående militärtjänstgöring 1901 – 1929 spridda år
Uppgift för mantalsskrivningen i Boo s:n 1913
Handlingar angående organiserandet av luftskyddet på Statens historiska museum 1939 – 1944
Handlingar angående förmynderskap över Karl Ivar Esaias Edling 1923 - 1944
Handlingar angående kvarlåtenskapen efter Carl Fredrik Stubbe, Argentina (Hallström testamentstagare) 1919,1947 – 1960 spridda år
Testamente för intendenten vid Livrustkammaren friherre Carl Olof Rudolf Cederström 1907 (ej undertecknat)
Äktenskapsförbindelse för baron Erland Nordenskiöld 1907
Medicinska anteckningar och utlåtanden 1924, 1955
Om Hilda Hallströms bortgång, nedteckade av Astrid Hallström odat
Hyllningstelegram, brev och hyllningsadresser 1930 – 1957 spridda år
Hyllningsdikter, tal, och bordsplaceringar 1920 – 1960 spridda år
Julklappsrim
Minnestal över Gustaf Hallström i Vitterhetsakademien 1962
Biografi till svenskt biografiskt lexikon

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
A4:4

Innehåll i volym A4:4

Personliga handlingar : Övriga personliga handlingar