Övriga personliga handlingar

Handlingar angående Gustaf Hallströms bibliotek
Fakturor och korrespondens angående bokinköp 1906 – 1930
Förteckning över böcker (dubbletter) 1947
Diverse bokförteckningar och förteckningar över boklån
Även anteckningar och korrespondens med länsarkivet i Östersund angående handskrifter ur E A Sehlbergs samling u å, 1945 – 1948
Fotografier:
4 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
A4:5

Innehåll i volym A4:5

Personliga handlingar : Övriga personliga handlingar