Resa 1917 till Tyskland, Österrike-Ungern för besök hos anförvanter till ryska krigsfångar

Pass, passersedlar vid gränsövergångar m fl resehandlingar
Listor över sändningar till krigsfångar, blankettmaterial
Korrespondens med anhöriga till krigsfångar
Diverse anteckningar. Reseräkningar och övriga räkenskaper
Matsedlar, hotell- och restaurangnotor
Tryck bl a teaterprogram och museikataloger
Almanacka med spridda anteckningar

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D5:2

Innehåll i volym D5:2

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Uppdrag för svenska röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar