Resan 1909: Västerbotten, svenska lappmarken, Norge

Uppteckningar från svenska lappmarken, kladd och renskrift.
Förteckning över platser och sagesmän finns i volymen.
Förteckningar över fornfynd (ATA) från Västerbotten, Norrbotten och Jämtland.
Nedteckningar av samiska ord troligen gjorda av Helmer Smith.
Kassabok troligen förd av Helmer Smith.
Ritningar från olika platser i svenska lappmarken och Norge (18 st)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:4

Innehåll i volym D1:4

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor