Resan 1910: Estland, Ryssland, framförallt Kolahalvön

Resplan, handlingar ang reseanslag, stipendier och bidrag
Rekommendationsskrivelser
Grävningstillstånd
Anteckningar rörande Runö
Koncept till artikel om Runö kyrka
Protokoll vid landskap i Runö församling 1910
Även reseprogram för Estland och Lettland 1922 och koncept till sammanträdesprotokoll u å
Uppteckningar från resan på Kolahalvön 22/7-14/8 1910 i huvudsak från Umbjaur och Lujaur
Anteckningar, teckningar, kartor och ritningar
Koncept till rapport över de arkeologiska resultaten av resan i norra Ryssland 1910
Anteckningar från Solovetskijmuseet i Moskva, Eremitaget och museer i Riga
Förteckning över samiska ord med översättning och renskrift av Helmer Smith.
Anteckningar angående utgifter, inköp av föremål, intressant litteratur mm
Litteraturhänvisningar till uppsatsen ”Kolalapparnas hotade existens” (tr Ymer 1911)
Anteckningar från Vitahavsboplatserna
Grönwall Karl A, Angående granskning och tidsbestämning av de flintskärvor som Hallström insamlat vid Vitahavskusten u å
Anteckningar från Solovetskij och beskrivning av Solovetskijklostret,
Brevkoncept angående lapska gravplatser
Fotografier:
21 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:5

Innehåll i volym D1:5

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor