Resan 1925 (Sverige, Finland)

Kiruna - Nordfinland - finska Ishavskusten – Rovaniemi - Torneå (på skidor)
Handlingar rörande resebidrag
Pass, legitimationshandlingar, passersedel
Manuskript till Söndagstal- Nordishavet- Återfärden u å
Manuskript till radioföredrag 1925 – 1926 ”En färd på skidor och efter ren genom Skandinaviens nordligaste lappmarker fram till ishavskusten”, ”Från ishav till ishav”
Spridda anteckningar, kassabok
Korrespondens

Fotografier:
Ingår i fotografisamlingen
Se även fotojournal vol E2:1

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:13