Resor 1908: Finland, Norge, Ryssland, norra Jämtland

Resplan, Ansökningar om resebidrag med bilagor
Uppteckningar under resorna 1908-07-14--08-08, 10-30—12-15 med detaljerade förteckningar
Brev och telegram
Kassaböcker med dagboksnoteringar 1908-07-09--15
Reseberättelse
Kortfattad redogörelse för 1908 års arbeten (För Ymer)
Anteckningar från museer i S:t Petersburg och Moskva
Ritningar av kåtor, fångstredskap, fårhus mm
Förteckning över fotografier
Förteckning över lapska ord med översättning
Illustrationsmaterial till uppsats om gravplatser i ryska lappmarken (tr i RIG 1922)
Tidningsurklipp

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:2