Resor 1915, 1917 (Lappland, Nordnorge)

1915 Lappland, Nordnorge
Förberedande anteckningar
Brev, telegram, biljetter med anledning av resan
Diverse anteckningar från Sverige och Norge
Anteckningar om birkarlar
Översikter över litteratur om Finnmarken
Uppteckningar från Sajvatsresan 26/7 - 6/8, 9-12/8 1915
Diverse anteckningar angående Lule lappmark
Ritningar och planscher över offerplatser och fångstgropar:
Unna Saiva, Vidjakuoika, Jonkar-avtjå, (norr om Sarkavare, Jokkmokk), Atjekåive, (Harrträsk, Gällivare), Sejtjaur (Högträsk, Jokkmokk)

1917 Nordnorge
Resplaner, turlistor
Spridda anteckningar
Räkenskaper, adresser
Litteraturhänvisningar
Förteckning över artiklar om lappar i Nordnorge, (efter Qvigstad)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:7

Innehåll i volym D1:7

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor