Resor 1926: Höstresan

Västerbottens lappmark, Ume- och Vindelälvens dalgångar
Föranteckningar
Uppteckningar ordnade sockenvis
Även spridda uppteckningar från Norrbotten,
Ångermanland och Medelpad.
Kassabok och verifikat

Fotografier:
258 st, 259 negativ.
Ingår i fotografisamlingen
Se även fotojournal vol E2:1

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:15

Innehåll i volym D1:15

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor