Resor i Sverige 1921, 1922

1921-1922 Stora Sjöfallet, Suorva
Redogörelse för resan 1921, skrivelser till Kungl Vitterhets, Historie- och Vetenskapsakademin angående resorna (kopior), korrespondens, reseräkningar, anteckningar, 2 ritningar

Fotografier:
65 st Lappland
41 negativ Lappland
29 negativ Suorva

1922 Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten
Anteckningar från fältundersökningar, ritningar
Kassabok och verifikationer
Korrespondens

Fotografier:
4 st Trönö kyrka, Hälsingland
6 st Medelpad
10 st Västerbotten

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:9

Innehåll i volym D1:9

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor