Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m

Arkeologiska klubben 1929, u å
Svenska arkeologiska samfundet 1947 – 1956
Svenska sällskapet för antropologi och geografi 1904 – 1946 spridda år
Etnologiska sällskapet 1931 – 1947
Svenska fornminnesföreningen 1870, 1902, 1906, 1937 – 1957
Svenska museimannaföreningen 1908 – 1931 spridda år
Meddelanden från Sveriges yngre museimän 1944 - 1946
Nordenskiöldsamfundet 1942 – 1957

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D7:1

Innehåll i volym D7:1

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom föreningar och samfund