Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m

Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm 1934 - 1943
Samfundet för hembygdsvård 1929, u å
Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund 1930 – 1932
Kulturella ungdomsrörelsens vänner 1935 – 1936
Norrbottensföreningen 1928 – 1932
Skandinaviska släktstudiesamfundet 1936 – 1938
Helsinge gille 1927
Stockholmstraktens hembygdskrets 1948 – 1949
Sällskapet Idun 1910 – 1954 spridda år
Sveriges skriftställares riksförbund, Litterära förbundet 1934 – 1937
Kummelnäs vägförening och skytteförening 1915, 1952 – 1957
Föreningen Södra Latinare 1929 – 1957
Föreningen Södermalm 1954 – 1957
Enstaka handlingar från svenska och nordiska kulturhistoriska föreningar, fornminnes- och museisällskap spridda år

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D7:2

Innehåll i volym D7:2

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom föreningar och samfund