Stadgar, kallelser till möten, verksamhetsberättelser, protokoll, skrivelser medlemsförteckningar m m

Samfundet Sverige – Finland 1941
Föreningen Svensk-Finlands vänner 1939 – 1943
Svensk-åländska sällskapet 1939 – 1947
Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga 1939 – 1940, 1950
Föreningen Finlandskrigare 1918, 1930 – 1951
Riksföreningen Sverige – Tyskland 1937 – 1951 spridda år, u å
Riksföreningen för främjande av självförsörjningen i Sverige 1936
Organisation för försäljning av internerades arbetsprodukter 1936
Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 1939 – 1944 spridda år
Svenska draghundklubben 1934 – 1937
Svenska fjällklubben 1927 – 1930
De lappländska fjällkarlarnas klubb 1927 – 1957
Navigationssällskapet 1930 – 1931
Svenska naturskyddsföreningen 1935 – 1943
Enstaka handlingar från ideella föreningar spridda år

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D7:4

Innehåll i volym D7:4

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom föreningar och samfund