Statens historiska museum: Inventeringar av fornfynd

Norrland, Uppland, Värmland, Västmanland, Södermanland, Stockholms län
Inventeringar av fasta fornlämningar och lösa fynd i Norrland
Inventarienummer 369 – 15.508
Avskrifter ur Statens historiska museums inventarieförteckningar
Uppland, Värmland, Västmanland

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D4:2

Innehåll i volym D4:2

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Anteckningar från svenska och utländska museer och arkiv