Stenåldersfynd

Skulpturer, knivar, mm
Anteckningar, teckningar från Sverige, Danmark, Norge, Ryssland och Östersjöprovinserna.
Tinnberg, Knut En nyfunnen skifferplatta med ristningar från Lappland u å
Hallströms rapport , Några fynd från Helsinglands stenålder med förteckning över stenåldersfynd i Helsinglands museum
Petrografiska bestämningar bl a från Hudiksvalls museum u å
Manuskript till föredrag vid kongress i Helsingfors 1925, En ny djurskulptur från stenåldern (Byske, Bjurselet)
Brev 1912-1941 spridda år
Fotografier:
41 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D3:26

Innehåll i volym D3:26

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Ämnesordnade handlingar rörande arkeologiska fynd och etnografiska företeelser