Svealand: Birka - Björkö

Skrivelser angående statens inköp av mark på Björkö
Avskrifter av äldre dokument och kartor rörande ägoförhållanden
Brev, avdrag
Mora sten
Anteckningar 1904, tidningsartikel
Fotografier:
5 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:14

Innehåll i volym D2:14

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder