Svealand: Birka - Björkö

Dokument och urkunder 1634 – 1901 i original och avskrift med förteckning i volymen
Avser även delvis andra områden

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:16

Innehåll i volym D2:16

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder