Svealand: Södermanland, Närke, Värmland, Västmanland, Uppland

Södermanland
Fältundersökningar, se Uppland
Skrivelse angående spjutspets från Gnesta 1945
Fotografier:
4 st
1 negativ
Närke
Anteckningar, litteraturreferenser
Fältundersökning 1902
Värmland
Anteckningar, litteraturreferenser, brev
Västmanland
Anteckningar, litteraturreferenser
Fotografier:
4 st
Uppland
Anteckningar, litteraturreferenser
Fältundersökningar 1907 – 1936. Även Södermanland
Rapporter till RAÄ, Arholma, Öregrundsvägen 1939 – 1940
Fotografier:
67 st
8 negativ

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D2:11

Innehåll i volym D2:11

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande arkeologiska och etnografiska undersökningar i Sverige och andra länder