Svenska brigaden i Finland

PM och kontrakt angående anställning i Finland 1918
Korrespondens med och angående deltagare i den Svenska brigaden i Finland 1918 – 1929 spridda år
Införselbevis för vapen 1918

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D6:1

Innehåll i volym D6:1

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Verksamhet inom frivilligrörelsen under första och andra värlsdkriget