Tryck och renskrifter av arkivhandlingar

Även enstaka original
Rannsakningar om antikviteter i Norrland 1667 – 1686
Ofullständig avskrift i 2 ex, och anteckningar
Rannsakningar om antikviteter i Södermanland 1667 – 1686
Utgivna av I Schnell och C-I Ståhle 1938, Även manuskript 2 sid
Markegångstaxor Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län 1820 - 1854 spridda år
Kungl Maj:ts proposition nr 70 1904 angående sjögränsen Mot Norge
Hildebrand Bror-Emil, Utlåtande öfver märkvärdigare Jordfynd som blifvit Kongl. Maj:t och Kronan hembjudna, 1842
Protokoll från laga häradsting med Mora, Venjans och Särna socknar 1758 22/11 Med kopia och renskrift
Bouppteckning (renskrifter) efter S Anders Larsson i Fallåsen, Ockelbo 1685 19/11
Lefnadsbeskrifning af f d riksdagsmannen Erik Andersson i Grindby, Adelsö socken Stockholm och Svartsjö län
”Grindbygubbens minnen” Avskrift. Gunnar Hallström

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
F:3
Digitaliserat material: 

Innehåll i volym F:3