Utnämningar och förordnanden

Handlingar rörande tjänstledighet 1917 – 1922 spridda år
Handlingar rörande tillsättningen av befattningen som antikvarie och chef för RAÄ:s fornminnesavdelning
Tjänstledighetsansökningar, korrespondens, besvär och slutpåminnelser 1931 –1939
Handlingar rörande tillsättningen av befattningen som andre antikvarie vid RAÄ 1938
Handlingar rörande Gustaf Hallströms lönesättning 1937 – 1941
Handlingar och tidningsurklipp rörande hedersdoktoratet 1944
Handlingar angående Gustaf Hallströms pensionering 1945
Diplom, hederstecken och andra utmärkelser 1916 – 1961 spridda år

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
A3:1

Innehåll i volym A3:1

Personliga handlingar : Utnämningar och förordnanden