Vårresan 1921 Norrbotten

Anteckningar från Norrbottens kustland och lappmark
Anteckningar, ritningar, räkenskaper angående arkeologiska
undersökningar i Björsbyn, Nederluleå
Anteckningar från Lillsund, Överkalix

Fotografier:
8 st Björsbyn, Nederluleå
11 st Lillsund, Överkalix
34 st Norrbottens kustland
18 st vårresan
21 negativ vårresan
13 negativ Norrbotten, Lappland

Innehåller även: Fotografier från Västerbottens
kustland 5 st och utgrävningar i Medelpad 34 st

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:8

Innehåll i volym D1:8

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor