Vårresan 1941 (Finland, Norge)

Enare och Utsjoki socken i Finland samt områdena kring Tana älv i Norge
Korrespondens inför resan med olika myndigheter
PM från Chefen för Övre Norrlands trupper angående resan
Officiella handlingar; tillstånd, passersedlar m m
Föranteckningar, utrustningslistor mm
Förteckningar över foton
Verifikat och förteckning över utgifter under resan
Förteckningar över inköpta museiföremål
Korrespondens under resan bl a brev från hustrun
Rapport 17/5 1941 angående iakttagelser från Nordnorge och Nordfinland, förbindelsenätet, hamnar, vissa militära förhållanden m m
Övriga anteckningar under resan
Tidningsurklipp, vykort, kartor

Fotografier:
195 st
5 negativ

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Underserie: 
Volym: 
D1:17

Innehåll i volym D1:17

Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet: Handlingar rörande forskningsresor