Handskrift 7B. Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Bild. Handskrift 7B

Astrid Hallström 1926

Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som lärare och amanuens vid Röhska museet i Göteborg. 1907 gifte hon sig med arkeologen Gustaf Hallström. Hon blev sin makes medhjälpare på hans forskningsresor till bl a Kolahalvön och Kina och på hans Röda-Kors-uppdrag i Sibirien. Senare i livet var hon aktiv inom Christian sciencerörelsen som dess förste föreläsare och gjorde bl a flera resor till USA.

Astrid Hallströms arkiv består av 33 volymer, främst personliga handlingar i form av dagböcker och den självbiografiska uppteckningen "Minnen" på drygt 400 sidor. Till arkivet hör även en omfattande korrespondens som sträcker sig från 1890-talet fram till mitten av 1970-talet.

Förutom de egna personliga handlingarna återfinns även handlingar, framförallt korrespondens, med proveniens från hennes föräldrar.

Arkivet upprättat av Göran Larsson, 2005-01-17