Handskrift 7C. Folkskollärare August Reinhold Hallströms arkiv (1840-1913)

Bild. Handskrift 7C

August Reinhold Hallström föddes i ett arbetarhem i Stockholm. Efter moderns död 1850 blev August Reinhold föräldralös och placerades i ett fosterhem i Brattfallet, Indals socken i Medelpad. Efter folkskolan arbetade han en tid som dräng. Tack vare de pengar han då sparade kunde han utbilda sig till folkskollärare vid seminariet i Härnösand.

1872 fick han anställning som folkskollärare vid Maria folkskola på Söder i Stockholm. Vid Maria folkskola arbetade August Reinhold fram till sin pensionering 1906.