Personliga handlingar

Anteckningsböcker med diverse uppteckningar. 1866, 1868
Testamente och bouppteckning efter Ingrid Ersdotter (A. R. Hallströms fostermor)  1867-1874
Förteckning över lärare och lärjungar vid folkskollärareseminariet i Härnösand. 1868-1869
Tillkännagivanden av dödsfall, kollegor och elever. 1878,1894
Tryckt födelsedagsvers till Klaes August Ivar Hübinette, Förste lärare i Maria Folkskola. 1897
Handlingar kring Stockholms skidlöpareklubb och Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige. 1879-1911
Medlemsbevis i sällskapet De Fattigas Vänner. 1898
Diverse kvitton. 1880-1913
Tackbrev från Nordiska museet för gåvor till museet. 1902-1908
"Spunnet glas" (blått), provexemplar. u å
Musiktryck och handskrivna noter. u å
Anteckningsböcker tillhörande sonen Thord Hallström. 1890-1891, u å
Förteckning över sonen Gunnar Hallströms konstnärliga arbeten. 1891-1908
Förteckning över August Reinhold Hallströms boksamling. u å
Brev och brevkort till August Reinhold Hallström från sonen Gustaf. 1900-1912
Övriga brev och brevkort till August Reinhold Hallström. 1876-1912
Handlingar ang August Reinhold Hallströms gravplats och stoft. 1913-1949
Fotografier (7 st)

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
7C:1

Innehåll i volym 7C:1

Personliga handlingar