Handskrift 80. Folkskolläraren Anders Gustaf Hällgrens familjearkiv (1827-1898)

Anders Gustaf Hällgren föddes 1827 i Risliden, Norsjö i Västerbotten. Han utbildade sig till lärare vid seminariet i Härnösand och avlade lärarexamen 1854. Tre år senare flyttar han till Nederkalix i Norrbotten där han var verksam som folkskollärare fram till 1888.
Anders Gustaf Hällgren hade vid sidan om sin lärartjänst även andra kyrkliga och sociala uppdrag. Bl.a. var han engagerad som kolportör för Evangeliska fosterlandsstiftelsen. A G Hällgren var gift två gånger och hade sammanlagt 14 barn, varav många dog i tidig ålder.

Anders Gustaf Hällgrens arkiv omfattar 8 arkivvolymer med handlingar främst efter A G Hällgren, men i arkivet finns även material efter andra familjemedlemmar.