Handskrift 81. Redaktören Ernst Gafvelins (1882-1927) och folkskollärarinnan Elsa Gafvelins (1887-1969) arkiv

Ernst och Elsa Gafvelin med sonen Åke, 1919

Makarna Ernst och Elsa Gafvelin var bosatta i Umeå (Vasagatan 4) och engagerade inom stadens föreningsliv både politiskt, socialt och kulturellt.
Ernst Gafvelin var född i Hörnefors 1882 och verksam som journalist vid Umeåbladet 1907-1913 samt vid Västerbottens-Kuriren 1913-1927, från 1926 var han tidningens chefredaktör. Vid sidan av sitt redaktörsarbete var han engagerad inom hembygdsrörelsen, nykterhetsrörelsen, medlem av Umeå stadsfullmäktige, folkskolestyrelsen m.m. Han avled i Umeå 45 år gammal.
Elsa Gafvelin var född i Stockholm 1887 och utbildad folkskollärarinna i Umeå 1910. Hon var anställd som folkskollärare inom Umeå kommun och hade styrelseuppdrag inom Röda Korset, Västerbottens husmorsförbund och Umeå husmorsförening. Hennes sociala engagemang räckte även till för uppdrag inom barnavårdsnämnden och arbetsstuguföreningen.
Elsa Gafvelin flyttade från Umeå 1954 och avled i Stockholm 1969.