Handskrift 82. Kyrkoherde Nils Nordiens arkiv (1801-1879)

Nils Nordien

Nils Nordien var torparson från Rätans kyrkby i Jämtland. Efter studier i Uppsala prästvigdes han 1824 och kom att vara verksam som präst i olika Jämtlandsförsamlingar. År 1848 blev han utnämnd till kyrkoherde i Revsunds församling, en tjänst som han sedan innehade till sin död 1879.
Arkivet efter Nils Nordien innehåller digitala kopior av hans almanackor med dagboksanteckningar. Här finns en komplett samling med prästnoteringar under 50 års tid. Almanackorna fördes mellan åren 1828-1879. Digitaliseringen är gjord av Nils Nordiens ättling Pierre Kamfjord, Junsele och är en gåva till Forskningsarkivet. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.

Arkivet förtecknat 2014-04-02 av Göran Larsson

Förteckning