Almanackor med noteringar 1860-1879

Digitala kopior av almanackor 1860-1879 med dagboksanteckningar efter kyrkoherden Nils Nordien, Revsund.
Dessutom dödsbesked för Märta Ulrica Carleson funnen tillsammans med almanackor.

Ingår i arkiv: 
Serie: 
Volym: 
82:1
Digitaliserat material: