Handskrift 83. Poeten Lars-Gunnar Siklunds arkiv (1938-1995)

Lars-Gunnar Siklund var född i Umeå. Han blev fil mag 1965 i litteraturhistoria och historia, och studerade därefter vid lärarhögskolan i Uppsala. 1981 fick han en tjänst som assistent vid historiska institutionen vid Umeå universitet.

Lars-Gunnar Siklund ägde ett stort samhällsintresse och har varit engagerad i en mängd föreningar, bl a i Riksförbundet för social- och mental hälsa (RSMH) i Umeå, Västerbotten, Handikapp-organisationernas Centralkommitté (HCK) och Svenska naturskyddsföreningen.

Hans poesi är publicerad i diverse tidskrifter och i dagspressen, där han under många år även gjort sig känd som en flitig insändarskribent. Lars-Gunnar Siklund var bosatt i Umeå. Ogift. Han avled 1995.

Arkivet innehåller dokument som huvudsakligen är skrivna under 1980-talet och som främst omfattar hans diktsamling. Han skrev även ett antal artiklar, insändare och en novell.

Arkivet omfattar en arkivvolym handlingar.