Handskrift 84. Försvarsdirektör Anders Brännströms arkiv (1920-1990)

Anders Brännström föddes 12/11 1920 i Skellefteå landsförsamling. Hans föräldrar var disponenten på Bureå såg Johan Brännström och Maria Forsman.

Anders Brännström tjänstgjorde som kapten på Kungl Västerbottens regemente när han 1956 förordnades som civilförsvarsdirektör i Västerbottens län och 1971 till försvarsdirektör i samma län.