Handskrift 85. Inspektor Einar Nordströms arkiv (1889-1976)

Bild. Handskrift 85

Einar, Hilma, Torsten, Sixten och
två okända kvinnor, 1920-tal.

Under hela sitt vuxna liv var Einar Nordström starkt engagerad inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, där han bl a fungerade som ordförande i krets- och ungdomsföreningarna. Även kör- och musiklivet inom församlingen låg honom varmt om hjärtat.

Han hade också ansvaret för Mo privata sjukkassa och var ledande inom styrelsen för Norrbyskärs handel. Dessutom var han ledamot av kommunalfullmäktige och kyrkoråd samt även en tid kommunens revisor.