Handskrift 86. Företagaren och politikern Gunnar Sundwalls arkiv (1924-2007)