Handskrift 87. Fastighetshandlingar rörande Sävar by i Sävar socken 1831-1959