Handskrift 88. Professor Sverker Sörlins arkiv (1956 - )

Arkivet som omfattar ca 10 hyllmeter innehåller excerpter och underlag till doktorsavhandling, manuskript och utkast till artiklar, föredrag m m samt handlingar rörande verksamhet i olika kommittéer och styrelser och från symposier och konferenser. Dessutom finns där korrespondens och en del handlingar rörande verksamheten vid idéhistoriska institutionen och Miljöhögskolan.

Arkivet är oförtecknat.

Arkivet upprättat av Ingegerd Stenström, 2003-10-09