Utförlig arkivinformation

Handskrift 89. Jon Erik Erikssons arkiv (1873-1947)

Bild. Handskrift 89

Jon Erik Erikssons efterlämnade handlingar

Jon Erik Eriksson föddes i Lena församling i Uppland 1873. Efter att som ung ha tagit värvning inom armén och flottan och företagit arbetsresor kom han i 30-årsåldern till Norsjöbygden där han gifte sig med Hulda Öhman. De tre sönerna Baltzar, Fritjof och Karl föds i nämnd ordning 1906, 1907 och 1908. Arbetet bestod av malmletning och diversearbeten. Kortare tider vistades han också i Jukkasjärvi och emigrerade till Canada 1921, varifrån han återkom fem år senare. Han dog 1947.

Eriksson var en stor levnadskonstnär, beläst och bildad och efterlämnade en omfattande samling manuskript till både prosatexter och dikter. En mindre samling av dikterna hade också publicerats. Elva dikter av Jon Erik Eriksson (Luleå 1935).
Arkivet innehåller manuskript till dikter (två volymer) och prosatexter (en volym), de flesta från åren 1933 - 1935 samt en del personliga handlingar och korrespondens. Enstaka handlingar med proveniens från sönerna fanns också i materialet, dessa har överförts till handskrifterna 93 (Frithiof Örngrim) och 94 (Karl Örngrim) Handlingarna återfanns i en hemsnickrad koffert vid en vindsröjning i Erikssons hus i Lillberg, Norsjö för ett femtontal år sedan och är nu tillgängliga för forskning.

Handskrift 93. Författaren Frithjof Örngrims arkiv

Handskrift 94. Redaktören och författaren Karl Örngrims arkiv

Erikssons liv och diktning har behandlats i en C-uppsats vid institutionen för Kultur och medier vt 2003; Inga-Britt Hultmar, I livets kära eviga lek, Jon Erik Erikssons liv - Amerikakofferten berättar.

Arkivet upprättat av Anders Lindberg, 2004-05-04