Handskrift 9. Humanistiska fakultetens fotoarkiv

Bild. Handskrift 9

Åke Sörlin 1984 (Fotograf: Chatarina
Söderbom-Stenvall)

Arkivet är sammanställt av fotografen Åke Sörlin under åren 1974 - 1986. Han var då anställd vid universitetet och bistod studenter, forskare och lärare med alla typer av bildmaterial för såväl bokutgivning, undervisning och annan illustration eller dokumentation av olika universitetsmiljöer.