Handskrift 92. Professor Magnus von Platens arkiv (1920-2002)

Bild. Handskrift 92

Bokomslag till von
Platens bok "Svenska
skägg" 1995.

Magnus von Platen föddes i Malmö 1920. Han blev fil dr 1954 på en avhandling om den karolinske skalden Johan Runius "ett lärdomsprov som visade hans intensitet som forskare - intet arkiv syntes för obetydligt - för hans spanande öga - men också hans begåvning som analytiker, något som senare skulle ge honom berömmelse då det gällde modernare diktning" (Wilhelm Odelberg 2002).

Under 50-och 60-talen var Magnus von Platen flitigt sysselsatt som författare, utgivare och översättare i Stockholm. 1969 blev han utnämnd till den förste innehavaren av Umeå universitets professur i litteraturvetenskap, en tjänst som han upprätthöll till sin pensionering 1985.