Handskrift 95. Docent Sten Stenströms arkiv (1911-2011)

Bild. Handskrift 95

Sten Stenström arbetade som läkare runt om i världen både i freds- och krigstid. Stenström konstruerade bland annat den s.k. Stenströmbindan för behandling av leprasår och en speciell leprasko.

1957 blev han överläkare vid plastikkirurgiska kliniken i Umeå. Han blev docent vid Umeå universitet 1960, där han fortsatte tjänstgöra fram till pensionen 1976.